Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 1.POLOLETÍ 2023

LEDEN

Dne 25. ledna 2023 /středa/ - přednáška v Revoluční č. 5, Praha 1, od 15.30 hod.

Téma : Špionážní aféra plk. Rédla

Přednáší: Václav Kulle

ÚNOR

Dne 23. února 2023 /čtvrtek/ - přednáška v Revoluční č. 5, Praha 1, od 15.30 hod.

Téma : Život císaře Karla VI. a jeho korunovace v Praze roku 1723. Přednáší: prof. PhDr. Vít Vlnas, PhD.

BŘEZEN

Dne 14. března 2023 /úterý/ - přednáška v Revoluční č. 5, Praha 1, od 15.30 hod.
Téma: Jak se Habsburkové dostali k moři.

Přednášející : Jan Morávek

Dne 23. března 2023 /čtvrtek/ - přednáška v Revoluční č. 5, Praha 1, od 15.30 hod.

Téma : 300 let od úmrtí arch. Jana Blažeje Santiniho – Aichela.

Přednáší : Ing. Markéta Stanová

DUBEN

Dne 11.4.2023 /úterý/ - přednáška v Revoluční č. 5, Praha 1, od 15.30 hod. Téma : Polyxena z Lobkowicz

Přednášející : Helena Kohoutová

Dne 25.dubna 2023 úterý - výlet na zámek Nelahozeves. Sraz 9.15 hod. na Masarykově nádraží u hlavního vchodu z ulice Havlíčková. Odjezd vlaku 9.42 hod. Lístky se zakoupí hromadně až na nádraží. Bude ještě upřesněno před odjezdem!!!. Vstupné cca 120,- Kč.

Téma: Po stopách Lobkowiczů.

Organizace: Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

KVĚTEN

Dne 3. 5. 2023 /středa/ od 15 hod. přednáška v sále RKF, Jungmannovo nám. 18, Praha 1. Téma: Schwarzenberský rod v genealogických a heraldických souvislostech.

Přednáší: PhDr. Petr Nohel, PhD.

Dne 17. května 2023 /středa/ sraz před Národním technickým muzeem na Letné ve 13.45 hod. – od 14 hod. Přednáška o historii kolotoče na Letné a jeho předvedení členům KPR Přednáší : generální ředitel Národního technického muzea Mgr. Karel Ksandr

ČERVEN

Dne ? června 2023 - Výlet do Vídně (datum bude sděleno po domluvě s velvyslanectvím), odjezd vlakem, pravděpodobně kolem 6.20 hod. Zájemcům bude upřesněno před odjezdem.

Program: Návštěva na Velvyslanectví České republiky v Rakousku. Po návštěvě bude následovat prohlídka Centrálního hřbitova (České stopy) s předsedou vídeňského krajanského spolku Ing. Pavlem Pachtou.

Organizátor výletu : Ing. Gabriela Kalinová, CSc.

Výbor KPR Praha zasedá každou čtvrtou středu v měsíci v ulici Ve Smečkách 25, Praha 1, a to:
25. 1. 2023, 22. 2. 2023, 22. 3. 2023, 26. 4. 2023, 24. 5. 2023.

Všechny případné změny v programu budou členům KPR včas sděleny.

Veškeré informace obdržíte na mobilním telefonu č. 602 960 107

email:eroztocilova@seznam.cz

korespondenční adresa: Vrchotice E10, Sedlec-Prčice 257 91

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2023

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.