Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 2.POLOLETÍ 2022

ZÁŘÍ

Dne 12.9.2022 (pondělí) ve 14 hod sraz před vchodem do senátu ČR ve Valdštejnské ulici, Praha 1.

Program : prohlídka s průvodcem – historie senátu (vč. architektury a jeho vybavení).

Dne 21.9.2022 (středa) v 15.30 hod v sále Revoluční 5, Praha 1
Téma : Prioritní důstojník císařovny Marie Terezie – baron František Trenck, zvaný též „Pekelník“ či „Ďábel“.

Přednášející : Dr. Luboš Y. Koláček Ph.D. - spisovatel

ŘÍJEN

Dne 18.10.2022 (úterý) v 15.30 hod v sále Revoluční 5, Praha 1.
Téma: Rodina Lannů a jejich podnikání.

Přednášející : Prof. Milan Hlavačka

Dne 26.10.2022 (středa) návštěva ateliéru česko-rakouského umělce- malíře obrazů na kůži, spisovatele a dramatika divadelních her pana Jana Brabence. Sraz na Uhelném trhu u restaurace „U dvou koček“ v 15.20 hod. Téma: Povídání o umění i spisovatelství - (nejhezčí ateliér v Praze – ve věži).

Přednáší : Jan Brabenec

LISTOPAD

Dne 9.11.2022 (středa) v 15.30 hod v sále Revoluční 5, Praha 1 Téma : Děti křtěné Dunajem (vyprávění o Vídeňských Češích), knihu dokonce vydal ve spolupráci s prof. Hlavačkou a PhDr. Davidem Smrčkou sám přednášející.

Přednášející : PhDr. Vojtěch Kessler

Dne 23.11.2022 (středa) ve 14.30 hod návštěva Retro muzea – sraz před vchodem na Nám. Republiky 8, Praha 1.

PROSINEC

Dne 10.12. 2022 (sobota) ve 14 hod se koná schůze KPR a VÁNOČNÍ ODPOLEDNE. Vánoční odpoledne zpříjemní zajímaví hosté, kteří budou zpestřením vánočního setkání. Jako vždy zde bude občerstvení a dárky pro členy KPR. Žádáme vás zdvořile, abyste věci, které již nepotřebujete, připravili do tomboly. Někteří členové KPR se z nich určitě ještě budou radovat.

Místo konání: Revoluční ul.č. 5, Praha 1 (zvýšené přízemí).

Výbor KPR zasedá každou čtvrtou středu v měsíci od 15.30 hod do 17.00 hod, Ve Smečkách 25, Praha 1.

Veškeré informace obdržíte na mobilním telefonu č. 602 960 107.

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2022

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.