Klub přátel Rakouska, o.s. Praha

Navrátilova 9, 110 00 Praha 1

  • O nás
  • Program
  • Kontakty
  • Služby a sítě

Již od 70. let se scházeli rodáci z. Rakouska, absolventi odborných škol spolku Komenský ve Vídni, aby si zavzpomínali na své milované rodné město Vídeň, kde prožili své dětství, kde studovali a pracovali a většinou žili až do 2. světové války.

Při setkání v roce 1989 se neočekávaně sešlo kolem šesti set krajanů a tento velký zájem byl podnětem k založení organizace, oficiálně zaregistrované k 31.1.1990 pod názvem Klub československo-rakouského přátelství. Po rozdělení republiky v roce 1993 byl název změněn na Klub přátel Rakouska (dále KPR).

Členy KPR jsou kromě původních vídeňských Čechů i členové jejich rodin a tzv. „Herzensösterreicher". Klub si pokládá za čest, že v řadách členů jsou i osobnosti z diplomatické, politické a kulturní oblasti. Klub je řízen výborem voleným na výroční členské schůzi a jeho činnost se řídí podle stanov.

Činnost se zaměřuje především na:

• Pořádání přednášek a besed o dějinách i současném životě a dění v Rakouské a v České republice.

• Pořádání zájezdů za poznáním kulturních a historických památek Rakouska a příhraničních oblastí obou republik.

• Propagaci české kultury, organizování kulturních vycházek a návštěv kulturních akcí.

• Prezentaci výsledků spolupráce Vídeňské university a Karlovy university v Praze v rámci vědeckovýzkumného projektu v oblasti dějin všedního dne, zahrnujícího životní vzpomínky vídeňských Čechů zpracované v dokumentační sbírce „Aby se to neztratilo ..."

• Prohlubování přátelských styků s českými organizacemi ve Vídni.

• Získávání mladé generace pro činnost v Klubu a podpora její aktivity při šíření české kultury doma i v zahraničí.

• Spolupráci s rakouskými organizacemi v České republice i v zahraničí.

PROGRAM KPR NA 2.POLOLETÍ 2019

ZÁŘÍ

Dne 16.9.2019 (pondělí) v 15.30 hod. Přednáška „Životní osudy toskáňských velkovévodkyň a jejich rezidence v Čechách". Přednáška se koná v sále Revoluční 5, Praha 1. Přednáší : Dr. Naděžda Kubů.

Dne 24.9.2019 (úterý) zájezd Rakousko- Salzbursko - ZRUŠENO

ŘÍJEN

Dne 1.10.2019 (úterý) ve 14 h v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 – přednáška na téma : „ Rod Lažanských z Bukové, malé přesahy do velkého světa“. Přednáší : Mgr. Jan Štěpánek, PhD.

Dne 22.10.2019 (úterý) návštěva zámku Komorní Hrádek. Po stopách rakouského šlechtice a rodiny Khevenhullerů-Metschů. Zájemci se přihlásí do 15.10.t.r. JUDr. Roztočilové (odjezd bude upřesněn podle nových jízdních řádů). Průvodce: plk. Ing. Pavel Vobůrka.

LISTOPAD

Dne 13.11.2019 (středa) v 16.30 h sraz na stanici tram.u Lapidária Praha – Holešovice. Setkání se Spolkem maršála J.V. Radeckého /rakousko-uherského vojevůdce/. Přijďte na sraz pokud možno ve starém dobovém oblečení! Téma: Setkání vojensko-historických jednotek před jeho sochou a zpráva o znovunavrácení pomníku Radecký na Malostranské nám. Přednášející a uvádějící: Ing. Arch. Jan Bárta.

Dne 21.11.2019 (čtvrtek) od 14 h – přednáška v Rakouském kulturním fóru, Jungmannovo nám. 18, Praha 1 . na téma „ Genealogická provázanost rakouských a českých panovnických rodů. Příbuznost našich panovníků v dějinných a rodinných souvislostech“. Přednášející : Mgr. Petr Nohel, Ph.D.

V listopadu bude v divadle Semafor uváděna hra Jana Brabence – marš. J.V. Radecký. Datum bude upřesněno, ale je třeba zajistit vstupenky již nyní, proto je třeba se přihlásit u Dr. Roztočilové do konce června t.r. . Vstupné máme upraveno na 100,- Kč (pouze pro členy KPR Praha).

PROSINEC

Dne 7.12. 2019 (sobota) ve 14 h se koná schůze KPR Praha a Vánoční odpoledne spojené s oslavou 30 let od založení KPR Praha. Bude zde občerstvení a dárky pro členy KPR Praha a setkání se zajímavými osobnostmi. Žádám vás zdvořile, abyste věci, které již nepotřebujete, připravili do tomboly. Někteří členové KPR Praha se z nich určitě ještě budou radovat. Místo konání: Revoluční ul.č. 5, Praha 1 (zvýšené přízemí).

Výbor KPR zasedá každou 4.středu v měsíci od 15.30 h do 17.00 h, ul. Ve Smečkách 25, Praha 1.
Veškeré informace obdržíte na mobilním telefonu č. 602 960 107.

Za výbor Klubu přátel Rakouska Praha : JUDr. Eva R o z t o č i l o v á, předsedkyně

Superstránka - webová stránka zdarma, webhosting, © ACTIVE 24, s.r.o. 2019

Active 24 | Domény a profesionální webhosting Cognito | Internetová agentura
Na tomto webu používáme soubory cookies, abychom mohli zajistit jeho plnou funkčnost, analyzovat návštěvnost a případně přizpůsobit vhodně obsah a reklamu konkrétním uživatelům. Veškeré takto získané informace zpracováváme v souladu s dokumentem Prohlášení o ochraně osobních údajů.